Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA V : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XVIII.    Utskottet för konstitutionella frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med förberedande, inledande och genomförande av ordinarie och förenklade förfaranden för fördragsändringar.

2.   Genomförande av fördragen och utvärdering av hur de fungerar.

3.   De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar eller av ett utträde ur unionen.

4.   Interinstitutionella förbindelser, däribland granskning av interinstitutionella avtal, som avses i artikel 140.2 i arbetsordningen, innan de godkänns i plenum.

5.   Enhetlig valordning.

6.   Europeiska politiska partier och politiska stiftelser, utan att det inkräktar på presidiets ansvarsområde.

7.   Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.

8.   Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy