Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG V : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
XIII.   Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   den fælles landbrugspolitiks funktion og udvikling

2.   udvikling af landdistrikter, herunder aktiviteterne i forbindelse med de relevante finansielle instrumenter

3.   lovgivning om

a)   dyre- og plantesundhed samt foderstoffer, forudsat af de pågældende foranstaltninger ikke sigter på beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker
b)   dyrs opdræt og velfærd

4.   forbedring af landbrugsvarernes kvalitet

5.   forsyning med landbrugsråvarer

6.   EF-Sortsmyndigheden

7.   skovbrug og skovlandbrug.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik