Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG V : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
XV.   Kultur- og Uddannelsesudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   Den Europæiske Unions kulturelle aspekter, især:

a)   forbedring af kendskabet til og udbredelse af kulturen
b)   beskyttelse og fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed
c)   bevarelse og beskyttelse af kulturarven, de kulturelle udvekslinger og den kunstneriske skaben

2.   EU's uddannelsespolitik, herunder området for europæiske højere uddannelser, fremme af Europaskolesystemet og livslang uddannelse

3.   audiovisuel politik og de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet

4.   ungdomspolitik

5.   udvikling af en sports- og fritidspolitik

6.   informations- og mediepolitik

7.   samarbejde med tredjelande på områderne kultur og uddannelse og forbindelserne med de relevante internationale organisationer og institutioner.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik