Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V LISA  : PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD(1)
XV    Kultuuri- ja hariduskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.   Euroopa Liidu kultuuriaspektid, eelkõige:

a)   kultuurialaste teadmiste ja kultuuri leviku parandamine;
b)   kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse kaitse ning edendamine;
c)   kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine, kultuurivahetus ja kunstilooming;

2.   Euroopa Liidu hariduspoliitika, kaasa arvatud Euroopa kõrgharidusruumi, Euroopa koolide süsteemi ja elukestva õppe arendamine;

3.   audiovisuaalpoliitika ning infoühiskonna kultuurilised ja hariduspoliitilised aspektid;

4.   noortepoliitika;

5.   spordi- ja vabaajapoliitika arendamine;

6.   teabe- ja meediapoliitika;

7.   koostöö kolmandate riikidega kultuuri ja hariduse valdkonnas ning suhted asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsioonidega.

(1)Vastu võetud Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika