Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB 149kPDF 869k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE V : PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA(1)
XV.   Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   Euroopan unionin kulttuurinäkökohdat ja erityisesti

a)   kulttuurin tuntemuksen ja kulttuuria koskevan tiedon levityksen parantaminen,
b)   kulttuurien ja kielellisen moninaisuuden suojaaminen ja edistäminen,
c)   kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojaaminen, kulttuurivaihto ja taiteellinen luova toiminta;

2.   Euroopan unionin koulutuspolitiikka, mukaan lukien eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehittäminen sekä Eurooppa-koulujen järjestelmän ja elinikäisen oppimisen edistäminen;

3.   audiovisuaalialan toimintalinjat sekä tietoyhteiskunnan kulttuuri- ja koulutusnäkökohdat;

4.   nuorisopolitiikka;

5.   urheilua ja vapaa-aikaa koskevan politiikan kehittäminen;

6.   tiedotusta ja tiedotusvälineitä koskeva politiikka;

7.   kulttuuri- ja koulutusalan yhteistyö kolmansien maiden kanssa sekä suhteet asiaankuuluviin kansainvälisiin järjestöihin ja instituutioihin.

(1)Vahvistettu parlamentin päätöksellä 15. tammikuuta 2014.
Päivitetty viimeksi: 13. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö