Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
XV.   Kultūros ir švietimo komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Europos Sąjungos kultūrinius aspektus, visų pirma:

a)   geresnį kultūros pažinimą ir populiarinimą,
b)   kultūrinės ir kalbinės įvairovės apsaugą ir skatinimą,
c)   kultūrinio paveldo išsaugojimą ir apsaugą, kultūrinius mainus ir meninę kūrybą;

2.   Sąjungos švietimo politiką, įskaitant Europos aukštojo mokslo erdvę, europinių mokyklų sistemos ir mokymosi visą gyvenimą skatinimą;

3.   audiovizualinę politiką bei informacinės visuomenės kultūrinius ir švietimo aspektus;

4.   jaunimo politiką;

5.   sporto ir laisvalaikio politikos plėtojimą;

6.   informacijos ir žiniasklaidos politiką;

7.   bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kultūros ir švietimo srityse ir už santykius su susijusiomis tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika