Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada marts
EPUB 151kPDF 994k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V PIELIKUMS :  PARLAMENTA PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCES(1)
XV.   Kultūras un izglītības komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1.   Eiropas Savienības kultūras aspektiem, it īpaši:

a)   zināšanu uzlabošanu un kultūras izplatīšanu,
b)   kultūras un valodu daudzveidības aizsardzību un veicināšanu,
c)   kultūras mantojuma saglabāšanu un aizsardzību, kultūras apmaiņu un māksliniecisko jaunradi;

2.   Savienības izglītības politiku, ieskaitot Eiropas Augstākās izglītības telpu, Eiropas skolu sistēmas un mūžizglītības veicināšanu.

3.   audiovizuālo politiku un kultūras un izglītības aspektiem informācijas sabiedrībā;

4.   jaunatnes politiku;

5.   sporta un brīvā laika pavadīšanas politikas izstrādi;

6.   informācijas un plašsaziņas līdzekļu politiku;

7.   sadarbību ar trešām valstīm kultūras un izglītības jomās un attiecībām ar atbilstošām starptautiskām organizācijām un iestādēm.

(1) Pieņemts ar Parlamenta 2014. gada 15. janvāra lēmumu.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika