Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - marzec 2019
EPUB 163kPDF 1058k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK V : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH(1)
XV.   Komisja Kultury i Edukacji

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   aspektów kulturalnych Unii Europejskiej, a zwłaszcza:

a)   pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury;
b)   ochrony i promowania różnorodności kulturowej i językowej;
c)   zachowania i ochrony dziedzictwa kulturalnego, wymiany kulturalnej i twórczości artystycznej;

2.   polityki edukacyjnej Unii, w tym także europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, wspierania systemu szkół europejskich i kształcenia ustawicznego;

3.   polityki audiowizualnej oraz kulturalnych i edukacyjnych aspektów społeczeństwa informacyjnego;

4.   polityki dotyczącej młodzieży;

5.   rozwoju polityki w zakresie sportu, wypoczynku i rozrywki;

6.   polityki informacyjnej i środków przekazu;

7.   współpracy z krajami trzecimi w obszarze kultury i edukacji oraz stosunków z właściwymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

(1)Przyjęte decyzją Parlamentu z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności