Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA V : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
XV.   Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   kultúrne aspekty Európskej únie, najmä:

a)   zlepšovanie znalostí a šírenie kultúry,
b)   ochranu a presadzovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti,
c)   ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, kultúrne výmeny a umeleckú tvorbu;

2.   politiku Únie v oblasti vzdelávania vrátane Európskeho priestoru pre vyššie vzdelávanie, podporu systému európskych škôl a celoživotného vzdelávania;

3.   audiovizuálnu politiku a kultúrne a vzdelávacie aspekty informačnej spoločnosti;

4.   politiku mládeže;

5.   rozvoj športu a politiku voľného času;

6.   informačnú a mediálnu politiku;

7.   spoluprácu s tretími krajinami v oblasti kultúry a vzdelávania a vzťahy s príslušnými medzinárodnými organizáciami a inštitúciami.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia