Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA V : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XV.    Utskottet för kultur och utbildning

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Europeiska unionens kulturella aspekter, framför allt

a)   förbättring av kunskaperna om och spridning av kultur,
b)   skydd och främjande av kulturell och språklig mångfald,
c)   bevarande och skydd av kulturarvet, kulturutbyte och konstnärligt skapande.

2.   Unionens utbildningspolitik, däribland den högre Europautbildningen, främjande av systemet med Europaskolor och livslångt lärande.

3.   Audiovisuell politik och informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter.

4.   Ungdomspolitik.

5.   Utveckling av en politik för idrott och fritid.

6.   Informations- och mediepolitik.

7.   Samarbete med tredjeland på kultur- och utbildningsområdena och förbindelser med berörda internationella organisationer och institutioner.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy