Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG V : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
VII.   Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   beskæftigelsespolitik og alle aspekter af social- og arbejdsmarkedspolitik, herunder arbejdsvilkår, social sikring, social inklusion og social beskyttelse

2.   arbejdstageres rettigheder

3.   foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

4.   Den Europæiske Socialfond

5.   erhvervsuddannelsespolitik, herunder faglige kvalifikationer

6.   arbejdstagernes og pensionisternes fri bevægelighed

7.   arbejdsmarkedsdialogen

8.   enhver form for forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn

9.   forbindelserne med:

–   Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
–   Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
–   Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
–   Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

samt forbindelserne med andre relevante EU-organer og internationale organisationer.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik