Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V LISA  : PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD(1)
VII    Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.   tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, sealhulgas töötingimused, sotsiaalkindlustus, sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalkaitse;

2.   töötajate õigused;

3.   töötervishoiu ja tööohutuse meetmed;

4.   Euroopa Sotsiaalfond;

5.   kutseõppepoliitika, kaasa arvatud kutsekvalifikatsioonid;

6.   töötajate ja pensionäride vaba liikumine;

7.   sotsiaaldialoog;

8.   kõik diskrimineerimise vormid töökohal ja tööturul, välja arvatud sooline diskrimineerimine;

9.   suhted järgmiste organitega:

–   Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop),
–   Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond,
–   Euroopa Koolitusfond,
–   Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,

samuti suhted muude asjaomaste liidu asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

(1)Vastu võetud Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika