Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada marts
EPUB 151kPDF 994k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V PIELIKUMS :  PARLAMENTA PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCES(1)
VII.   Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1.   nodarbinātības politiku un visiem sociālās politikas aspektiem, tostarp darba apstākļiem, sociālo nodrošināšanu un sociālo aizsardzību;

2.   darba ņēmēju tiesībām;

3.   pasākumiem saistībā ar veselības aizsardzību un drošību darba vietā;

4.   Eiropas Sociālo fondu;

5.   arodmācības politiku, ieskaitot profesionālās kvalifikācijas celšanu;

6.   darba ņēmēju un pensionāru brīvu pārvietošanos;

7.   sociālo dialogu;

8.   jautājumiem, kas saistīti ar visa veida diskrimināciju darba vietā un darba tirgū, atskaitot diskrimināciju saistībā ar dzimumu;

9.   attiecībām ar:

–   Eiropas Arodmācības attīstības centru (Cedefop),
–   Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu,
–   Eiropas Mācību fondu,
–   Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru,

kā arī attiecībām ar citām atbilstošām Savienības struktūrām un starptautiskām organizācijām.

(1) Pieņemts ar Parlamenta 2014. gada 15. janvāra lēmumu.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika