Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA V : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
XIX.   Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   vymezení, prosazování a ochrany práv žen v Unii a opatření, která za tímto účelem Unie přijala;

2.   prosazování práv žen ve třetích zemích;

3.   politiky rovných příležitostí, včetně prosazování rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti;

4.   odstranění všech forem násilí a diskriminace založených na pohlaví;

5.   zavádění a dalšího začlenění zásady rovných příležitostí ve všech oblastech;

6.   plnění a uplatňování mezinárodních dohod a úmluv týkajících se práv žen;

7.   podpory informovanosti o právech žen.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí