Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE V : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES(1)
XIX.   Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   de definiëring, bevordering en bescherming van de rechten van de vrouw in de Unie en daarmee samenhangende maatregelen van de Unie;

2.   bevordering van de rechten van de vrouw in derde landen;

3.   beleid gericht ter bewerkstelliging van gelijke kansen, waaronder het bevorderen van de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft;

4.   de afschaffing van alle vormen van geweld en discriminatie op grond van geslacht;

5.   de toepassing en verdere bevordering van genderevenwicht in alle beleidssectoren;

6.   de follow-up en uitvoering van internationale overeenkomsten en verdragen die voor de rechten van de vrouw van belang zijn;

7.   de bevordering van de bewustwording van de rechten van de vrouw.

(1)Aangenomen bij besluit van het Parlement van 15 januari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid