Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 8-a - martie 2019
EPUB 157kPDF 1071k
CUPRINS
APENDICE
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

ANEXA V : COMPETENȚELE ȘI ATRIBUŢIILE COMISIILOR PARLAMENTARE PERMANENTE(1)
XIX.   Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.   definirea, promovarea şi apărarea drepturilor femeii în Uniune şi măsurile luate în acest scop de către Uniune;

2.   promovarea drepturilor femeii în ţările terţe;

3.   politica de egalitate de șanse, inclusiv promovarea egalității dintre femei și bărbați în ceea ce privește șansele pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de muncă;

4.   eliminarea oricărei forme de violență și discriminare fondate pe gen;

5.   punerea în aplicare şi continuarea integrării dimensiunii privind egalitatea de şanse în toate sectoarele;

6.   controlul şi aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale privind drepturile femeii;

7.   încurajarea conștientizării cu privire la drepturile femeii.

(1)Adoptată prin Decizia Parlamentului din 15 ianuarie 2014.
Ultima actualizare: 13 mai 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate