Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA V : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XIX.    Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och unionsåtgärder i samband med detta.

2.   Främjande av kvinnors rättigheter i tredjeland.

3.   Politik för lika möjligheter, däribland främjande av lika möjlighet för kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen.

4.   Undanröjande av alla former av könsrelaterat våld och könsdiskriminering.

5.   Genomförande och vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet i alla sektorer (”gender mainstreaming”).

6.   Uppföljning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter.

7.   Uppmuntran av medvetenhet om kvinnors rättigheter.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy