Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB 149kPDF 869k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE V : PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA(1)
XVI.   Oikeudellisten asioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   unionin oikeuden tulkinta, soveltaminen ja seuranta unionin säädösten yhdenmukaisuus primaarioikeuden kanssa, erityisesti säädösten oikeusperustan valinta sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattaminen;

2.   kansainvälisen oikeuden tulkinta ja soveltaminen, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia;

3.   lainsäädännön parantaminen ja unionin oikeuden yksinkertaistaminen;

4.   parlamentin oikeuksien ja erivapauksien oikeudellinen suojaaminen, mukaan lukien parlamentin osallistuminen Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltäviin kanteisiin;

5.   unionin säädökset, joilla on vaikutusta jäsenvaltion oikeusjärjestykseen, seuraavilla aloilla:

a)   siviili- ja kauppaoikeus,
b)   yritysoikeus,
c)   teollis- ja tekijänoikeudet,
d)   prosessioikeus;

6.   oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä yksityisoikeuden alalla koskevat toimet;

7.   ympäristövastuu ja ympäristörikoksista langetettavat seuraamukset;

8.   uuteen tekniikkaan liittyvät eettiset kysymykset soveltaen valiokuntien yhteistyömenettelyä asianomaisten valiokuntien kanssa;

9.   jäsenten asemaa koskevat säännöt ja Euroopan unionin henkilöstösäännöt;

10.   erioikeudet ja vapaudet sekä jäsenten valtakirjojen tarkastus;

11.   Euroopan unionin tuomioistuimen organisaatio ja perussääntö;

12.   Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto.

(1)Vahvistettu parlamentin päätöksellä 15. tammikuuta 2014.
Päivitetty viimeksi: 13. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö