Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA V : PRISTOJNOSTI STALNIH ODBOROV(1)
XVI.   Odbor za pravne zadeve

Odbor, pristojen za:

1.   razlago, uporabo in spremljanje prava Unije ter skladnost aktov Unije s primarnim pravom, zlasti z izbiro pravne podlage in spoštovanjem načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

2.   razlago in uporabo mednarodnega prava, v kolikor to vpliva na Evropsko unijo;

3.   boljšo pripravo in poenostavitev prava Unije;

4.   pravno varstvo pravic in pristojnosti Parlamenta, vključno z njegovim sodelovanjem v postopkih pred Sodiščem Evropske unije;

5.   akte Unije, ki vplivajo na pravni red držav članic, in sicer na področjih:

(a)   civilnega in gospodarskega prava,
(b)   prava gospodarskih družb,
(c)   prava intelektualne lastnine,
(d)   postopkovnega prava;

6.   ukrepe na področju pravosodnega in upravnega sodelovanja v civilnih zadevah;

7.   okoljsko odgovornost in sankcije proti okoljskemu kriminalu;

8.   etična vprašanja, povezana z novimi tehnologijami, ob uporabi postopka s pridruženimi odbori z ustreznimi odbori;

9.   Statut poslancev in Kadrovske predpise Evropske unije;

10.   privilegije in imuniteto poslancev, kot tudi za preverjanje veljavnosti njihovega mandata;

11.   organizacijo in statut Sodišča Evropske unije;

12.   Urad Evropske unije za intelektualno lastnino.

(1)Sprejeto s sklepom Parlamenta z dne 15. januarja 2014.
Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov