Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA V : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
XVII.   Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   ochrany občanských práv, lidských práv a základních svobod na území Unie, včetně ochrany menšin, ve smyslu Smluv a Listiny základních práv Evropské unie;

2.   opatření nezbytných pro boj se všemi formami diskriminace jinými než diskriminace na základě pohlaví nebo s diskriminací, ke které dochází na pracovišti nebo na trhu práce;

3.   právních předpisů v oblasti transparentnosti a ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů;

4.   vytváření a rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva při dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, zejména:

a)   opatření týkajících se vstupu a pohybu osob, azylu a přistěhovalectví,
b)   opatření týkajících se integrovaného systému řízení vnějších hranic,
c)   opatření týkajících se policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, včetně terorismu, a věcných a procesních opatření v souvislosti s vytvořením soudržnějšího přístupu Unie k trestnímu právu;

5.   Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Agentury Evropské unie pro základní práva, Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust), Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL), Úřadu evropského veřejného žalobce a jiných institucí a subjektů činných v těchto oblastech;

6.   zjištění zjevného nebezpečí závažného porušení společných zásad členských států ze strany členského státu.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí