Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA V : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
XIV.   Výbor pro rybolov

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;

2.   zachovávání rybolovných zdrojů, řízení rybolovu a loďstev, která tyto zdroje využívají, mořského výzkumu a aplikovaného výzkumu v oblasti rybolovu;

3.   společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury a jejich zpracovávání a dodávání na trh;

4.   strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů a fondů pro orientaci rybolovu, které mají tato odvětví podporovat;

5.   integrované námořní politiky, pokud jde o rybolovné činnosti;

6.   dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, regionálních organizací pro rybolov a plnění mezinárodních závazků v oblasti rybolovu.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí