Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
XIV.   Žuvininkystės komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   bendros žuvininkystės politikos veikimą ir plėtojimą bei jos valdymą;

2.   žuvų išteklių išsaugojimą, žvejybos ir tokius išteklius naudojančių laivynų valdymą, taip pat jūrų bei taikomuosius žuvininkystės mokslinius tyrimus;

3.   žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos bendrą organizavimą ir jų perdirbimą bei prekybą jais;

4.   struktūrinę žuvininkystės ir akvakultūros sektorių politiką, įskaitant žuvininkystės orientavimo finansines priemones ir fondus, skirtus šiems sektoriams remti;

5.   integruotą jūrų politiką, kiek tai susiję su žvejybos veikla;

6.   partnerystės susitarimus dėl tvarios žvejybos ir žuvininkystės, regionines žuvininkystės organizacijas ir tarptautinių įsipareigojimų žuvininkystės srityje įgyvendinimą.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika