Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG V : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
XII.   Regionaludviklingsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   drift og udvikling af Unionens regionaludviklings- og samhørighedspolitik som fastlagt i traktaterne

2.   Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og de øvrige instrumenter inden for Unionens regionalpolitik

3.   evaluering af andre EU-politikkers indvirkning på den økonomiske og sociale samhørighed

4.   koordinering af Unionens strukturelle instrumenter

5.   samhørighedspolitikkens bydimension

6.   regioner i EU's yderste periferi og øområder samt samarbejde på tværs af grænserne og mellem regionerne

7.   forbindelserne til Regionsudvalget, interregionale samarbejdsorganisationer og lokale og regionale myndigheder.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik