Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG V : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
XI.   Transport- og Turismeudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   udvikling af en fælles politik for transport ad jernbane, veje og indre vandveje samt skibs- og luftfart, særlig:

a)   fælles regler for transport inden for Den Europæiske Union
b)   etablering og udvikling af transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet
c)   levering af transporttjenesteydelser og forbindelser med tredjelande på transportområdet
d)   transportsikkerhed
e)   forbindelser med internationale transportorganisationer
f)   Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Det Europæiske Jernbaneagentur, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og SESAR-fællesforetagendet

2.   posttjenester

3.   turisme.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik