Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE V : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES(1)
XI.   Commissie vervoer en toerisme

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht, met name:

a)   gemeenschappelijke regels voor het vervoer binnen de Europese Unie,
b)   de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de vervoersinfrastructuur,
c)   de verlening van vervoersdiensten en de betrekkingen op vervoersgebied met derde landen,
d)   veiligheid van het vervoer,
e)   betrekkingen met internationale vervoersorganisaties,
f)   het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, het Europees Spoorwegbureau, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR;

2.   postdiensten;

3.   toerisme.

(1)Aangenomen bij besluit van het Parlement van 15 januari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid