Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 8-a - martie 2019
EPUB 157kPDF 1071k
CUPRINS
APENDICE
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

ANEXA V : COMPETENȚELE ȘI ATRIBUŢIILE COMISIILOR PARLAMENTARE PERMANENTE(1)
XI.   Comisia pentru transport şi turism

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.   dezvoltarea unei politici comune privind transportul feroviar, rutier şi pe căi navigabile, precum şi transportul maritim şi aerian, în special:

(a)   normele comune aplicabile transporturilor pe teritoriul Uniunii Europene,
(b)   stabilirea şi dezvoltarea de reţele transeuropene în sectorul infrastructurilor de transport,
(c)   furnizarea serviciilor de transport şi relaţiile cu ţările terţe în domeniul transporturilor,
(d)   securitatea transporturilor,
(e)   relaţiile cu organizaţiile internaţionale de transport,
(f)   Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Agenția Europeană a Căilor Ferate, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și întreprinderea comună SESAR;

2.   serviciile poştale;

3.   turismul.

(1)Adoptată prin Decizia Parlamentului din 15 ianuarie 2014.
Ultima actualizare: 13 mai 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate