Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : NEJVYŠŠÍ FUNKCIONÁŘI V PARLAMENTU

Článek 16 : Volba předsedy – úvodní projev (1)

1.   Nominace na předsedu se podávají poslanci dočasně předsedajícímu podle článku 14, který je oznámí Parlamentu. Jestliže po třech kolech volby nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů, uskuteční se čtvrté kolo odchylně od čl. 15 odst. 1 pouze mezi dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů ve třetím kole. V případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného starší z kandidátů.

2.   Jakmile je předseda zvolen, uvolní poslanec dočasně předsedající podle článku 14 předsednické křeslo. Úvodní projev může pronést pouze zvolený předseda.

(1) Článek 16 se použije obdobně na výbory (viz čl. 204 odst. 3).
Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí