Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
2 SKYRIUS : PARLAMENTO VADOVYBĖS NARIAI

20 straipsnis : Laisva vieta (1)

1.   Jei reikia pakeisti Parlamento pirmininką, Parlamento pirmininko pavaduotoją ar kvestorių, nauji rinkimai vyksta pagal atitinkamas rinkimų į atitinkamą vietą taisykles.

Kiekvienas naujas Parlamento pirmininko pavaduotojas laikantis eiliškumo užima ankstesnio Parlamento pirmininko pavaduotojo vietą.

2.   Kai atsiranda laisva Parlamento pirmininko vieta, vienas iš Parlamento pirmininko pavaduotojų laikantis eiliškumo eina Parlamento pirmininko pareigas, kol bus išrinktas naujas Parlamento pirmininkas.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 20 straipsnis (žr. 204 straipsnio 3 dalį).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika