Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A POVINNOSTI

Článek 23 : Povinnosti místopředsedů

1.   Jestliže je předseda nepřítomen nebo neschopen plnit své povinnosti, či přeje-li si účastnit se rozpravy podle čl. 22 odst. 3, nahradí ho jeden z místopředsedů určený v souladu s hierarchií.

2.   Místopředsedové plní rovněž povinnosti, které jim ukládá článek 25, čl. 27 odst. 3 a 5 a čl. 71 odst. 3.

3.   Předseda může přenést na místopředsedy jakékoli povinnosti, například zastupování při zvláštních slavnostech či aktech. Předseda může zejména pověřit jednoho z místopředsedů plněním povinností předsedy stanovených v článku 129 a čl. 130 odst. 2.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí