Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
3 SKYRIUS : VALDYMO ORGANAI IR JŲ FUNKCIJOS

23 straipsnis : Parlamento pirmininko pavaduotojų funkcijos

1.   Jei Parlamento pirmininkas nedalyvauja posėdyje, negali atlikti savo funkcijų arba pagal 22 straipsnio 3 dalį nori dalyvauti diskusijose, pagal eiliškumą jį pakeičia vienas iš Parlamento pirmininko pavaduotojų.

2.   Parlamento pirmininko pavaduotojai taip pat vykdo 25 straipsnyje, 27 straipsnio 3 ir 5 dalyse ir 71 straipsnio 3 dalyje jiems numatytas funkcijas.

3.   Parlamento pirmininkas gali pavesti Parlamento pirmininko pavaduotojams tokias pareigas kaip atstovavimą Parlamentui tam tikromis iškilmingomis progomis ar atliekant kitus nustatytus veiksmus. Visų pirma Parlamento pirmininkas gali paskirti Parlamento pirmininko pavaduotoją atsakingu už 129 straipsnyje ir 130 straipsnio 2 dalyje nustatytas Parlamento pirmininko funkcijas.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika