Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 3 : ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 24 : Състав на Бюрото

1.   Бюрото се състои от председателя и четиринадесетте заместник-председатели на Парламента.

2.   Квесторите са членове на Бюрото със съвещателен глас.

3.   При равен брой гласове в Бюрото председателят има решаващ глас.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност