Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGANER OG OPGAVER

Artikel 24 : Præsidiets sammensætning

1.   Præsidiet består af formanden og Parlamentets 14 næstformænd.

2.   Kvæstorerne er medlemmer af Præsidiet med rådgivende funktion.

3.   I tilfælde af stemmelighed ved vedtagelser i Præsidiet er formandens stemme udslagsgivende.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik