Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
It-tmien leġislatura - Marzu 2019
EPUB 157kPDF 1046k
KONTENUT
APPENDIĊI
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU I : MEMBRI, KORPI TAL-PARLAMENT U GRUPPI POLITIĊI
KAPITOLU 3 : KORPI U DMIRIJIET

Artikolu 24 : Kompożizzjoni tal-Bureau

1.   Il-Bureau għandu jkun kompost mill-President u mill-erbatax-il Viċi President tal-Parlament.

2.   Il-Kwesturi għandhom ikunu membri tal-Bureau f'kapaċità konsultattiva.

3.    Jekk votazzjoni fil-Bureau tirriżulta f'voti ndaqs, il-President ikollu l-vot deċiżiv.

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Mejju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza