Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 24 : Presidiets sammansättning

1.    Presidiet består av talmannen och parlamentets 14 vice talmän.

2.   Kvestorerna är medlemmar av presidiet med rådgivande funktion.

3.    Talmannen har utslagsröst vid lika röstetal vid omröstningar i presidiet.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy