Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV I : POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
POGLAVJE 3 : TELESA IN NALOGE

Člen 25 : Naloge predsedstva

1.   Predsedstvo opravlja naloge, določene s tem poslovnikom.

2.   Predsedstvo sprejema finančne, organizacijske in upravne odločitve o zadevah, ki se nanašajo na notranjo organizacijo Parlamenta, njegovega sekretariata in teles.

3.   Finančne, organizacijske in upravne odločitve o zadevah, ki se nanašajo na poslance, sprejema predsedstvo na predlog generalnega sekretarja ali politične skupine.

4.   Predsedstvo odloča o zadevah, ki se nanašajo na vodenje sej.

5.   Predsedstvo sprejme ureditev iz člena 35, ki zadeva samostojne poslance.

6.   Predsedstvo sprejme kadrovski načrt generalnega sekretariata Parlamenta in akte v zvezi s pravnim in finančnim položajem uradnikov in drugih uslužbencev.

7.   Predsedstvo pripravlja predhodni predlog načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta.

8.   Predsedstvo sprejme smernice za kvestorje in lahko od njih zahteva, da opravljajo določene naloge.

9.   Predsedstvo je telo, pristojno za dovolitev sej ali misij odborov izven običajnih krajev dela, predstavitev ter študijskih in raziskovalnih obiskov poročevalcev.

Kadar se dovolijo takšne seje ali misije, se jezikovna ureditev določi na podlagi Kodeksa o večjezičnosti, ki ga sprejme predsedstvo. Enako pravilo velja za delegacije.

10.   Predsedstvo imenuje generalnega sekretarja v skladu s členom 222.

11.   Predsedstvo sprejme izvedbena pravila v zvezi s predpisi, ki urejajo politične stranke in fundacije na evropski ravni, in v zvezi s pravili glede njihovega financiranja.

12.   Predsedstvo določi pravila o obravnavanju zaupnih informacij v Parlamentu in njegovih telesih, s strani nosilcev funkcij in drugih poslancev, pri čemer upošteva vse medinstitucionalne dogovore, ki so bili sprejeti o teh zadevah. Ta pravila se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

13.   Predsednik in/ali predsedstvo lahko enemu ali več članom predsedstva zaupata splošne ali posebne naloge v okviru pristojnosti predsednika in/ali predsedstva. Istočasno se določijo tudi način in sredstva njihovega izvajanja.

14.   Predsedstvo imenuje dva podpredsednika, ki sta zadolžena za izvajanje odnosov z nacionalnimi parlamenti.

15.   Predsedstvo imenuje podpredsednika, ki je zadolžen za izvajanje strukturiranega posvetovanja o pomembnih temah z evropsko civilno družbo.

16.   Predsedstvo je odgovorno za uporabo Statuta poslancev in na podlagi letnega proračuna sprejema odločitve o znesku nadomestil.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov