Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A POVINNOSTI

Článek 27 : Povinnosti Konference předsedů

1.   Konference předsedů plní povinnosti, které jí ukládá tento jednací řád.

2.   Konference předsedů přijímá rozhodnutí ve věci organizace práce Parlamentu a ve věcech týkajících se plánování legislativní činnosti.

3.   Konference předsedů je orgánem odpovědným za záležitosti související se vztahy Parlamentu s ostatními orgány a institucemi Evropské unie a s vnitrostátními parlamenty členských států. Rozhodnutí o mandátu a složení delegace Parlamentu, která se má zúčastnit konzultací v Radě a v ostatních orgánech Evropské unie o zásadních otázkách rozvoje Evropské unie (jednání šerpů), jsou přijímána na základě příslušných postojů přijatých Parlamentem a zohledňují rozmanitost politických názorů zastoupených v Parlamentu. Místopředsedové pověření udržováním vztahů Parlamentu s vnitrostátními parlamenty pravidelně informují Konferenci předsedů o své činnosti v této oblasti.

4.   Konference předsedů je orgánem odpovědným za záležitosti související se vztahy s nečlenskými zeměmi a s institucemi a organizacemi mimo Unii.

5.   Konference předsedů je odpovědná za organizaci strukturovaných konzultací o významných tématech s evropskou občanskou společností. Tyto konzultace mohou zahrnovat organizaci veřejných diskusí o tématech obecného evropského zájmu, kterých se mohou účastnit občané, kteří o to projevili zájem. Místopředseda odpovědný za organizaci těchto konzultací pravidelně informuje Konferenci předsedů o své činnosti v této oblasti.

6.   Konference předsedů sestavuje návrhy pořadu jednání dílčích zasedání Parlamentu.

7.   Konference předsedů předkládá Parlamentu návrhy týkající se složení a působnosti výborů, vyšetřovacích výborů, smíšených parlamentních výborů a stálých delegací. Konference předsedů je odpovědná za povolování delegací ad hoc.

8.   Konference předsedů rozhoduje podle článku 36 o způsobu rozdělení křesel v jednacím sále.

9.   Konference předsedů je orgánem odpovědným za udělování svoleni k vypracování zpráv z vlastního podnětu.

10.   Konference předsedů předkládá předsednictvu návrhy na řešení administrativních a rozpočtových otázek týkajících se politických skupin.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí