Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
3 SKYRIUS : VALDYMO ORGANAI IR JŲ FUNKCIJOS

30a straipsnis : Pareigų vykdymo tęstinumas rinkimų laikotarpiu

Išrinkus naują Parlamentą, visi baigiantys kadenciją valdymo organai ir vadovybės nariai  toliau eina savo pareigas iki naujo Parlamento pirmojo plenarinio posėdžio.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika