Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - Ožujka 2019.
EPUB 146kPDF 933k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA I. : ZASTUPNICI, PARLAMENTARNA TIJELA I KLUBOVI ZASTUPNIKA
POGLAVLJE 4. : KLUBOVI ZASTUPNIKA

Članak 32. : Osnivanje i raspuštanje klubova zastupnika

1.   Zastupnici se mogu povezivati u klubove prema svojoj političkoj pripadnosti.

Parlament u pravilu ne treba procjenjivati političku pripadnost članova klubova. Pri osnivanju kluba na temelju ovog članka dotični članovi automatski prihvaćaju da imaju političku pripadnost. Samo ako dotični članovi tu pripadnost poriču, potrebna je procjena Parlamenta o tome je li klub sastavljen u skladu s Poslovnikom.

2.   Klub zastupnika sastoji se od izabranih zastupnika iz najmanje jedne četvrtine država članica. Za osnivanje kluba zastupnika potrebno je najmanje 25 zastupnika.

3.   Ako sastav kluba zastupnika padne ispod jednog od zadanih pragova, predsjednik može, uz suglasnost Konferencije predsjednika, dopustiti takvom klubu da nastavi postojati do sljedeće konstituirajuće sjednice Parlamenta ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

-   zastupnici i dalje predstavljaju najmanje jednu petinu država članica;

-   klub postoji duže od godinu dana.

Predsjednik ne primjenjuje ovo izuzeće ako postoji dovoljno dokaza za sumnju da se ono zloupotrebljava.

4.   Zastupnik može pripadati samo jednom klubu zastupnika.

5.   Kad se osnuje klub zastupnika, predsjednika se o tome obavještava izjavom. U izjavi se navodi sljedeće:

-   ime kluba,

-   politička deklaracija u kojoj se utvrđuje svrha kluba i

-   imena njegovih članova i članova predsjedništva kluba.

U prilogu izjavi svi članovi kluba pisanim putem objavljuju da dijele istu političku pripadnost.

6.   Izjava se prilaže zapisniku sa sjednice tijekom koje je objavljeno osnivanje kluba zastupnika.

7.   Predsjednik u Parlamentu najavljuje osnivanje klubova zastupnika. Takva najava ima retroaktivan pravni učinak od trenutka kada je klub u skladu s ovim člankom obavijestio predsjednika da je osnovan.

Predsjednik također u Parlamentu najavljuje raspuštanje klubova zastupnika. Takva najava ima pravni učinak od dana nakon onoga kada  klub više ne ispunjava uvjete za postojanje.

Posljednje ažuriranje: 13. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti