Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
4 SKYRIUS : FRAKCIJOS

35 straipsnis : Nepriklausomi Parlamento nariai

1.   Jokiai frakcijai nepriklausantys Parlamento nariai turi savo sekretoriatą. Išsamią tvarką dėl tokių sekretoriatų suteikimo nustato Biuras, remdamasis generalinio sekretoriaus pasiūlymu.

2.   Biuras taip pat apibrėžia nepriklausomų Parlamento narių statusą ir parlamentines teises.

3.   Biuras taip pat nustato į Parlamento biudžetą įtrauktų asignavimų, skirtų padengti nepriklausomų Parlamento narių sekretoriato ir administracinės bazės išlaidas, suteikimo, įgyvendinimo ir audito taisykles.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika