Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
1 SKYRIUS : TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

38 straipsnis : Pagrindinių teisių laikymasis

1.   Vykdydamas visą savo veiklą, Parlamentas visapusiškai laikosi Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje pripažįstamų teisių, laisvių ir principų ir šios Sutarties 2 straipsnyje įtvirtintų vertybių.

2.   Kai už atitinkamą sritį atsakingas komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius mano, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, visas ar dalinai, neatitinka  Europos  Sąjungoje  užtikrinamų  pagrindinių  teisių,  toks klausimas jų prašymu perduodamas komitetui, atsakingam už pagrindinių teisių apsaugą.

3.   Tas  prašymas  pateikiamas  per  keturias  darbo  savaites  nuo  tada,  kai  per  Parlamento plenarinį posėdį paskelbiama, kad klausimas perduodamas už atitinkamą sritį atsakingam komitetui.

4.   Už pagrindinių teisių apsaugą atsakingo komiteto nuomonė pridedama prie už atitinkamą sritį atsakingo komiteto pranešimo.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika