Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 2 : PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 49 : Lovgivningsmæssige betænkninger

1.   Formanden for det udvalg, som et forslag til juridisk bindende retsakt er henvist til, fremsætter forslag for udvalget om valg af behandlingsform.

2.   Efter valg af behandlingsform vælger udvalget, for så vidt den forenklede procedure efter artikel 50 ikke finder anvendelse, en ordfører for forslaget til juridisk bindende retsakt blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere, medmindre dette allerede er sket på grundlag af artikel 47, stk. 3.

3.   Udvalgets betænkning omfatter:

(a)   eventuelle ændringsforslag til forslaget, som kan være ledsaget af korte begrundelser, der udfærdiges på forslagsstillerens ansvar og ikke sættes under afstemning

(b)   et forslag til lovgivningsmæssig beslutning, jf. artikel 59, stk. 5 

(c)   eventuelt en begrundelse, herunder om nødvendigt en finansieringsoversigt, der viser omfanget af betænkningens eventuelle finansielle virkning og dens forenelighed med den flerårige finansielle ramme

(d)   eventuelt en henvisning til den konsekvensanalyse, der er udført af Parlamentet.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik