Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - Ožujka 2019.
EPUB 146kPDF 933k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 2. : POSTUPAK U ODBORU

Članak 49. : Zakonodavna izvješća

1.   Predsjednik odbora kojem je upućen prijedlog pravno obvezujućeg akta predlaže odboru korištenje određenog postupka.

2.   Nakon donošenja odluke o postupku koji se koristi te ako se ne primjenjuje pojednostavljeni postupak iz članka 50., odbor između svojih članova ili stalnih zamjenika imenuje izvjestitelja za prijedlog pravno obvezujućeg akta ako to prethodno nije učinio na temelju članka 47. stavka 3.

3.   Izvješće odbora sadržava:

(a)   ako postoje, amandmane na prijedlog uz koje su po potrebi priložena kratka obrazloženja za koja je nadležan autor i koja se ne stavljaju na glasovanje;

(b)   nacrt zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 59. stavkom 5.;

(c)   prema potrebi, obrazloženje koje, ako je potrebno, uključuje financijski izvještaj u kojem se iskazuje razmjer financijskih posljedica izvješća, ima li ih, i njegova usklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom.

(d)   ako postoji, upućivanje na procjenu utjecaja koju je proveo Parlament.

Posljednje ažuriranje: 13. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti