Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
2 SKYRIUS : PROCEDŪRA KOMITETE

49 straipsnis : Teisėkūros pranešimai

1.   Komiteto, kuriam perduotas nagrinėti pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto, pirmininkas pasiūlo šiam komitetui, kokią procedūrą taikyti.

2.   Priėmus sprendimą dėl procedūros ir jei netaikoma supaprastinta procedūra pagal 50 straipsnį, komitetas skiria už pasiūlymą dėl teisiškai privalomo akto atsakingą pranešėją iš tikrųjų ar iš nuolatinių pavaduojančių narių, nebent jis jau būtų paskirtas pagal 47 straipsnio 3 dalį.

3.   Komiteto pranešime turi būti:

(a)   galimi pasiūlymo pakeitimai, po kurių, jei reikalinga, pateikiami trumpi pagrindimai, už kuriuos atsako autorius ir dėl kurių nėra balsuojama;

(b)   teisėkūros rezoliucijos projektas pagal 59 straipsnio 5 dalies nuostatas;

(c)   jei tinkama, aiškinamoji dalis, kurioje, be kita ko, prireikus pateikiama finansinė ataskaita dėl pranešimo finansinio poveikio, jei tokio esama, ir jo suderinamumas su daugiamete finansine programa;

(d)   nuoroda į Parlamento atliktą poveikio vertinimą, jei tokio esama.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika