Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VE VÝBORU

Článek 51 : Nelegislativní zprávy

1.   Pokud výbor vypracovává nelegislativní zprávu, jmenuje zpravodaje ze svých členů nebo ze stálých náhradníků.

2.   Zpráva výboru obsahuje:

(a)   návrh usnesení;

(b)   vysvětlující prohlášení, které v nutných případech obsahuje finanční výkaz o případném finančním dopadu zprávy a o její slučitelnosti s víceletým finančním rámcem;

(c)   znění případných návrhů usnesení, které mají být ve zprávě obsaženy podle čl. 133 odst. 7.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí