Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
2 SKYRIUS : PROCEDŪRA KOMITETE

51 straipsnis : Ne teisėkūros pranešimai

1.   Rengiant ne teisėkūros pranešimą, komitetas paskiria pranešėją iš tikrųjų ar nuolatinių pavaduojančių narių.

2.   Komiteto pranešime turi būti:

(a)   pasiūlymas dėl rezoliucijos;

(b)   aiškinamoji dalis, kurioje, prireikus, pateikiama finansinė ataskaita dėl pranešimo finansinio poveikio, jei tokio esama, ir jo suderinamumas su daugiamete finansine programa;

(c)   visų pasiūlymų dėl rezoliucijų tekstai, kurie turi būti įtraukti pagal 133 straipsnio 7 dalį.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika