Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 2 : POSTOPEK V ODBORU

Člen 52 : Samoiniciativna poročila

1.   Odbor, ki namerava pripraviti nezakonodajno poročilo ali poročilo na podlagi člena 45 ali 46 o zadevi v okviru svojih pristojnosti, ki še ni bila dodeljena, lahko to stori le po pridobitvi dovoljenja konference predsednikov.

Konferenca predsednikov odloči o prošnjah za pridobitev dovoljenja za pripravo poročil, predloženih na podlagi prvega pododstavka, v skladu z izvedbenimi določbami, ki jih sama določi.

2.   Kadar konferenca predsednikov odloči, da tega dovoljenja ne poda, navede svoje razloge za to.

Kadar predmet poročila  ne spada v okvir pravice Parlamenta do pobude iz člena 45, lahko konferenca predsednikov odloči, da tega dovoljenja ne poda, le če niso izpolnjeni pogoji iz Pogodb.

3.   V primerih iz členov 45 in 46 konferenca predsednikov odloči v roku dveh mesecev.

4.   Predlogi resolucij, predloženi Parlamentu, se preučijo v skladu s postopkom kratke predstavitve iz člena 151. Predlogi sprememb k takim predlogom resolucij in zahteve za glasovanje po delih ali ločeno glasovanje so dopustni za obravnavo na plenarnem zasedanju le, če jih poročevalec vloži z namenom, da bi upošteval nove informacije, ali če jih vloži vsaj desetina poslancev. Politične skupine lahko vložijo alternativne predloge resolucije v skladu s členom 170(3). Člen 180 se uporablja za predlog resolucije, ki ga vloži odbor, in za predloge sprememb k temu predlogu. Člen 180 se uporablja tudi za eno samo glasovanje o alternativnih predlogih resolucij.

5.   Odstavek 4 se ne uporablja, kadar predmet poročila izpolnjuje pogoje za prednostno razpravo na plenarnem zasedanju, kadar je poročilo pripravljeno v skladu s pravico do pobude iz člena 45 ali 46, ali kadar je bilo poročilo odobreno kot strateško poročilo (1).

(1) Glej zadevni sklep konference predsednikov.
Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov