Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
3 SKYRIUS : ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA
2 SKIRSNIS - ANTRASIS SVARSTYMAS

64 straipsnis : Pranešimas apie Tarybos poziciją

1.   Laikoma, kad apie Tarybos poziciją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnį Parlamentui pranešama, kai Parlamento pirmininkas ją paskelbia plenarinio posėdžio metu. Parlamento pirmininkas ją paskelbia, gavęs tinkamai į visas oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas išverstus dokumentus, kuriuose yra pati pozicija, visas Tarybos posėdžio tvirtinant poziciją protokole įrašytas deklaracijas, taip pat motyvus, paskatinusius Tarybą patvirtinti savo poziciją, ir Komisijos poziciją. Parlamento pirmininkas apie tai praneša mėnesinės sesijos, vykstančios po to, kai buvo gauti tie dokumentai, metu.

Prieš paskelbdamas Tarybos poziciją, Parlamento pirmininkas, pasikonsultavęs su atsakingo komiteto pirmininku arba pranešėju arba su jais abiem, įsitikina, kad gautas tekstas iš tikrųjų yra per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija ir nėra jokių 63 straipsnyje numatytų aplinkybių. Priešingu atveju, Parlamento pirmininkas kartu su atsakingu komitetu ir, jei įmanoma, su Taryba ieško tinkamo sprendimo.

2.   Tą dieną, kai per Parlamento posėdį paskelbiama, kad gauta Tarybos pozicija, laikoma, kad ji yra automatiškai perduota nagrinėti per pirmąjį svarstymą atsakingam komitetui.

3.   Šių pateiktų dokumentų sąrašas yra skelbiamas Parlamento plenarinio posėdžio protokole, kartu nurodant atsakingų komitetų pavadinimus.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika