Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 2 - DRUGA OBRAVNAVA

Člen 64 : Posredovanje stališča Sveta

1.   Stališče Sveta se v skladu s členom 294 Pogodbe o delovanju Evropske unije pošlje, ko ga predsednik razglasi na plenarnem zasedanju. Predsednik razglasitev opravi po prejemu dokumentov, ustrezno prevedenih v uradne jezike Evropske unije, ki vsebujejo stališče, vse izjave, zabeležene v zapisniku Sveta ob sprejetju stališča, razloge, zaradi katerih je Svet stališče sprejel, ter stališče Komisije. Predsednik razglasitev opravi na delnem zasedanju, ki sledi prejemu teh dokumentov.

Pred razglasitvijo se predsednik po posvetovanju s predsednikom pristojnega odbora ali poročevalcem ali obema prepriča, da je prejeto besedilo zagotovo stališče Sveta iz prve obravnave in da ne gre za okoliščine iz člena 63. V nasprotnem primeru predsednik skupaj s pristojnim odborom in, kadar je to mogoče, v dogovoru s Svetom poišče ustrezno rešitev.

2.   Na dan razglasitve v Parlamentu se šteje, da je bilo stališče Sveta avtomatično dodeljeno odboru, pristojnemu v prvi obravnavi.

3.   Seznam teh posredovanj se skupaj z imeni pristojnih odborov objavi v zapisniku seje.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov