Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 2 — ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Член 69 : Допустимост на измененията в позицията на Съвета

1.   Компетентната комисия, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да внесат изменения в позицията на Съвета за разглеждане в пленарно заседание.

2.   Изменения в позицията на Съвета се допускат само ако са в съответствие с разпоредбите на членове 169 и 170 и целят:

(а)   да възстановят изцяло или отчасти позицията, приета от Парламента на първо четене; или

(б)   да се постигне компромис между Съвета и Парламента; или

(в)   да изменят част от текста на позицията на Съвета, която не е била включена в — или се различава по съдържание от — предложението, представено на първо четене; или

(г)   да се отчете съществуването на ново фактическо или правно положение, което е възникнало след приемането на позицията на Парламента на първо четене.

Преценката на председателя да обяви дадено изменение за допустимо или недопустимо не може да се оспорва.

3.   Ако след първото четене бъдат произведени нови избори, без да е бил приложен член 63, председателят може да отмени ограниченията относно допустимостта, предвидени в параграф 2.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност