Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 3 : ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 2 - ANDENBEHANDLING

Artikel 69 : Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag til Rådets holdning

1.   Det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan stille ændringsforslag til Rådets holdning med henblik på behandling på plenarmødet.

2.   Et ændringsforslag til Rådets holdning kan kun behandles, såfremt det opfylder betingelserne i artikel 169 og 170 og har til formål

(a)   helt eller delvis at genetablere den holdning, Parlamentet vedtog under førstebehandlingen

(b)   at nå til et kompromis mellem Rådet og Parlamentet

(c)   at ændre en tekstdel i Rådets holdning, som ikke indgik i det forslag, der forelå ved førstebehandlingen, eller som indgik heri med et andet indhold, eller

(d)   at tage hensyn til et forhold eller en ny juridisk situation, der er opstået siden vedtagelsen af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

Der kan ikke gøres indsigelse mod formandens afgørelse om, hvorvidt et ændringsforslag kan behandles.

3.   Formanden kan bestemme, at de i stk. 2 fastsatte betingelser for, at ændringsforslag kan behandles, ikke finder anvendelse, hvis der er blevet afholdt nyvalg til Parlamentet siden førstebehandlingen, uden at artikel 63 dog har fundet anvendelse.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik